Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
bit.ly/wurkbuurt WUR traject K-midden
Download
gemeente & docs
Download
Het Nieuwe OBP feb2017
Download
Kmidden cocreatie traject www.bit.ly/kmiddencocreatie
Download
Kplein Press Info www.bit.ly/kpleinpressinfo
Download
Ophaalronde Kmidden www.bit.ly/ophaalrondekmidden
Download
Staking evaluatie
Download
Stopera insprekers tekst en video
Download
traject Wijde Blik
Download
www.bit.ly/kpleindropyourstuff
Download
Google Docs
1ste overleg participatieopzet Kmidden 15dec2016
PDF
7puntenKbuurt.pdf
Download
Google Slides
2017 02 16 Presentatie Participatie rond bestemmingsplannen Zuidoost.pptx
PDF
5045.pdf
Download
Google Docs
190129 notitie Concept vervolgproces Kmidden aan SDcom FV
Download
Google Docs
190816 concept kbuurt relationeel contract
PDF
20170210 - Arcam Morrk-CRK (1).pdf
PDF
24112016-Harmonie-book_low.pdf
Download
Google Docs
Aan het participatielijntje gehouden worden
Download
Google Docs
Aanvullingen HvdKbuurt op PARTICIPATIENOTITIE SDZO
Download
Google Docs
Agenda Participatiemeetup 2
Download
Google Docs
Antwoorden/vragen nav concept Wijde Blik zijn:
Download
Google Docs
Brief aan wethouder 6mrt2018 en inspreekvideolinks
Download
Google Docs
CONCEPT Wijde Blik
Image
evt los element 3 foto.jpg
PDF
flyerplein.pdf
Download
Google Docs
Gesprek Ashna Vishhnudat eind Oktober '16
Download
Google Docs
Hart voor de Kbuurt kernpunten
Download
Google Slides
HET VERHAAL ACHTER DE PARTICIPATIESTAKING
PDF
het-plein-als-kantelpunt.pdf
PDF
kameleon 4. Aanvullende notitie AB (1).pdf
Download
Google Slides
Kantekeningen2004MaaiveldOntwerp http://bit.ly/Kanttekeningen2004Maaiveldontwerp
Download
Google Slides
Kanttekening Ontwerpbestemmingsplan http://bit.ly/KanttekeningOntwBestemmingsplan
Download
Google Slides
Kbuurt Participatie ipv Polarisatie
Download
Google Slides
kplein www.bit.ly/kplein
Download
Google Docs
Mini-enquete: K-buurt
Download
Google Slides
minibriefing van Doorninck 13juli2018
Download
Google Docs
next steps HvdK SDZO, 26 april 2017 en vervolgreacties
Video
NPO1ParticipatieStakingKbuurt22feb2018_x264.mp4
Video
NPO1ParticipatieStakingKbuurt22feb2018.3gpp
PDF
Onderzoek UvA ea inzake HvdKB.pdf
PDF
Participatie rond bestemmingsplannen Zuidoost.pdf
PDF
Participatieplan K-midden.pdf
Image
PK_Droom_3-fb-830x317.png
PDF
PrayTogetherFlyer.pdf
PDF
presentatie informatieavond participatieplan 13 april.pdf
Download
Google Docs
Reactie aanvullende Notitie HartVoorDeKbuurt - 4 oktober 2016
Download
Google Docs
reflecties K-midden participatietraject
Download
Google Slides
Share Makassarplein Inzichten
Download
Google Slides
stappenplan