Download
CHEM_E4215_Nanochemistry_and_Nanoengineering
Download
CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op)
Download
CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit (5 op)
Download
CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen (5 op)
Download
CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio (5 op)
Download
CHEM-A1300 Biokemia (5 op)
Download
CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op)
Download
CHEM-A2100 Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit (5 op)
Download
CHEM-C2120 Industrial Processes in Bio and Chemical Technology (5 op)
Download
CHEM-C2200 Kemiallinen termodynamiikka (5 op)
Download
CHEM-C2220 Orgaanisen synteesin perusteet (5 op)
Download
CHEM-C2300 Solu- ja molekyylibiologia (5 op)
Download
CHEM-C2310 Bioprosessitekniikka (5 op)
Download
CHEM-C2420 Materials performance (5 op)
Download
CHEM-E7105 Process Development (5 op)
Download
MS-A0107 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (5 op)
Download
PHYS-A2140 Aineen rakenne (5 op)
Download
TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus (5 op)
Download
Venttiilien mitoitus
Download
Yleistä materiaalia