Name
Owner
File size
2012 - Ewa Dubaj, Księgi metrykalne z terenu Mstowa w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.doc
Owner hidden
Dec 29, 2016
50 KB
More info (Alt + →)
2013 - Ewa Dubaj, Źródła do badań powstania styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.doc
Owner hidden
Dec 29, 2016
54 KB
More info (Alt + →)
2014 - Elżbieta Surma - Jończyk, Uproszczone opracowanie zasobu w Archiwum Państwowym w Częstochowie.doc
Owner hidden
Dec 29, 2016
9.7 MB
More info (Alt + →)
2016 - Elżbieta Surma- Jończyk, Pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie w latach 1951.doc
Owner hidden
Dec 29, 2016
198 KB
More info (Alt + →)
2016 - Marta Mszyca, Udostępnianie pośrednie w Archiwum Państwowym w Częstochowie w latach 2000-2015.doc
Owner hidden
Dec 29, 2016
161 KB
More info (Alt + →)
Dubaj Ewa, Dokumentacja Wojewódzkiego Komitetu Obrony przechowywana w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.doc
Owner hidden
Mar 18, 2020
82 KB
More info (Alt + →)
Elżbieta Surma - Jończyk, Archiwalia do dziejów miasta, klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum Państwowym w Częstochowie.doc
Owner hidden
Mar 18, 2020
84 KB
More info (Alt + →)
Elżbieta Surma - Jończyk, Ewa, Dubaj,Źródła do badań historii częstochowskiej społeczności żydowskiej do roku 1939 w Archiwum Państwowym w Częstochowie.doc
Owner hidden
Mar 18, 2020
181 KB
More info (Alt + →)
Elżbieta Surma - Jończyk, Kształtowanie się zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie na przestrzeni lat 1994 - 2014.ppt
Owner hidden
Mar 18, 2020
4.2 MB
More info (Alt + →)
Elżbieta Surma - Jończyk, O potrzebie ciągłego uzupełniania opracowanych biogramów na przykładzie postaci Jadwigi Wódkiewicz – nauczycielki, archiwistki.doc
Owner hidden
Mar 18, 2020
607 KB
More info (Alt + →)
Ewa Dubaj - Źródła do dziejów NSZZ Solidarność w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.pdf
Owner hidden
Dec 8, 2020
237 KB
More info (Alt + →)
Ewa Dubaj, Drogi do niepodległości.ppt
Owner hidden
Mar 18, 2020
45.5 MB
More info (Alt + →)
Ewa Dubaj, Materiały dotyczące Władysława Biegańskiego w Archiwum Państwowym w Częstochowie.ppt
Owner hidden
Mar 18, 2020
53.5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder