PDF
1 Pamětní kniha Otakara Fridricha.pdf
PDF
2 Popis obce (Otakar Fridrich).pdf
PDF
3 Z historie obce (Otakar Fridrich).pdf
PDF
4 Osazení obce (Otakar Fridrich).pdf
PDF
5 Nevolnictví (Otakar Fridrich).pdf
PDF
6 Stabilní katastr (Otakar Fridrich).pdf
PDF
7 Pomístná jména na území obce (Otakar Fridrich).pdf OK.pdf
PDF
8 Ze starých urbářů (Otakar Fridrich).pdf
PDF
9 Poměry náboženské školské a kultura.pdf
PDF
10 Z lidového podání (Otakar Fridrich).pdf
PDF
11 Stará kniha počtů (Otakar Fridrich).pdf