Download
Kronika obce Šimanov 1929 - 1969
Download
Kronika obce Šimanov 1976 - 1985
Download
Kronika obce Šimanov 1986 - 2004
Download
Pamětní kniha Obecné školy v Šimanově 1893 - 1940
Download
Pamětní kniha Obecné školy v Šimanově 1940 - 1974
Download
Pamětní kniha Otakara Fridricha