Download
Seminaro skaidrės
Text
0. Įstatymas.url
Text
1. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas.url
Word
2. Nešaliskumo deklaracijos forma.docx
Image
3. Kada galiu kreiptis į vieną tiekėją.png
Image
4. Kas turi būti pirkimo dokumentuose.png
Image
5. Kas turi būti sutartyje.png
PDF
6. Kvalifikacijos vertinimo proceduru vadovas.pdf
Video
7. Mažos vertės skelbiamo pirkimo sukūrimas CVP IS.mp4
PDF
8. Pirkimo procesas - Skelbiama apklausa.pdf
PDF
9. Pretenzijų terminų skaičiavimas.pdf
PDF
10. Etiško elgesio atmintinė.pdf
PDF
11. Etiško elgesio gairės.pdf
PDF
12. Maisto produktų ir maitinimo apžvalga.pdf
PDF
13. Skalbimo paslaugų apžvalga.pdf
PDF
14. EBVPD pildymas (PO_PS).pdf
PDF
Dažniausiai kylantys klausimai pildant skelbimus CVP IS.pdf