PDF
Chalupka_opinia.pdf
Word
List otwarty pracowników i doktorantów Wydziału Biologii UAM w sprawie Puszczy Białowieskiej.docx
PDF
Opinia_RNL.pdf
PowerPoint
PB Prezentacja dla LOP listopad 2017 popr. 24.11.17.ppsx
PowerPoint
Prezentacja PB Rada LOP DŁ.ppsx
PDF
Raport z Misji IUCN.pdf
Word
SITLiD w sprawie Puszczy Białowieskiej.docx
Word
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leśnego w obronie bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej.docx
PDF
Stanowisko PROP ws stanu Puszczy Białowieskiej.pdf
PDF
StanowiskoLigiOchronyPrzyrodyws.RaportuMisjiDoradczejIUCN.PDF
PDF
Zarz. MŚ w spr. powołania Zespółu ds. Puszczy Bialowieskiej.pdf