Name
Owner
File size
1-Lab-Instrumentacija-Frekvencijske karakteristike mjernih pojačala.pdf
Dec 15, 2021
296 KB
1-Lab-Instrumentacija-PRIPREMA-Frekvencijske karakteristike mjernih pojačala.pdf
Dec 15, 2021
42 KB
2-Lab-Instrumentacija-Mjerenje parametara operacijskog pojačala.pdf
Dec 15, 2021
491 KB
2-Lab-Instrumentacija-PRIPREMA-Mjerenje parametara operacijskog pojačala.pdf
Dec 14, 2021
149 KB
3-Lab-Instrumentacija-Instrumentacijsko pojačalo.pdf
Dec 14, 2021
946 KB
4-Lab-Instrumentacija-Analizator harmoničkih izobličenja.pdf
Dec 14, 2021
442 KB
5-Lab-Instrumentacija-PRIPREMA-Selektivni voltmetar.pdf
Dec 14, 2021
994 KB
5-Lab-Instrumentacija-Selektivni voltmetar.pdf
Dec 14, 2021
432 KB
6-Lab-Instrumentacija-Digitalni voltmetar LM3914.pdf
Dec 14, 2021
282 KB
7-Lab-Instrumentacija-Pretvornik napona u frekvenciju.pdf
Dec 14, 2021
357 KB
8-Lab-Instrumentacija-Sinusni oscilatori.pdf
Dec 14, 2021
246 KB
Instrumentacija-POPIS vježbi.pdf
Dec 15, 2021
121 KB
lin-log.pdf
OP07-specifikacije.pdf
Dec 14, 2021
306 KB
osciloskop-raster-ekrana.pdf
uA741-specifikacije.pdf
Dec 14, 2021
165 KB