Download
BHP
Download
Dostępność - deklaracje
Download
Historia szkoły
Download
Inne - dokumenty, regulaminy, procedury
Download
Kącik Kubusia Puchatka - miedzylekcyjne zajęcia opiekuńcze
Download
Koncepcja pracy szkoły
Download
Konkursy
Download
Magazyn instrumentów
Download
Plan pracy szkoły
Download
Procedury przecidziałania COVID-19
Download
Program wychowawczo-profilaktyczny
Download
Rada rodziców
Download
Rekrutacja
Download
RODO
Download
Sprawozdania finansowe
Download
Statut szkoły
Download
Stowarzyszenie Klucz Do Muzyki
Download
Sukcesy uczniów
Download
Wymagania edukacyjne i kryteria ocen
Download
Zestaw programów nauczania