PDF
_Referat HB 21. juni 2016.pdf
PDF
_Referat HB 21. juni 2016.pdf
PDF
~$eferat HB 21. juni 2016.pdf
PDF
~$eferat HB 21. juni 2016.pdf
Word
~$gsorden HB møde 21. juni 2016.docx
Word
Dagsorden HB møde 21. juni 2016.docx
Word
Punkt 2, bilag 1 Kommisorium Ombudsråd.docx
PDF
Punkt 3, bilag 2a Forretningsorden for Alternativets hovedbestyrelse.pdf
PDF
Punkt 3, bilag 2b Honorering af formandskabet.pdf