PDF
_HB møde 21.11.16, referat.pdf
PDF
Bilag 1a Opsamling på tilbagemeldinger fra storkredse.pdf
PDF
Bilag 1b Tilkendegivelser fra storkredsene.pdf
PDF
Dagsorden HB 21.11.16.pdf