Download
Bản vẽ định vị 88 căn
Download
Chính sách bán hàng
Download
Mặt bằng thiết kế điển hình
Download
Mẫu HĐMB - Botanica
Image
BOTANICA - TMB - Mới-T8.jpg
Compressed Archive
Mẫu HĐMB - Botanica.rar
Download
Google Sheets
NHS_CẬP NHẬT BẢNG HÀNG BOTANICA
Download
Google Sheets
NHS_NEWHOUSING CẬP NHẬT BOTANICA (updated)
Video
Phim Du An.mp4
PDF
Sale_Kit_Botanica.pdf
PowerPoint
Tài liệu traning-Chính sách bán hàng.pptx
Download
Google Sheets
Thông tin các căn Botanica