Download
Poreska prijava PPI-1
PDF
Poreska prijava PPI-2.pdf
Word
ЗАПИСНИ О УСАГЛАШАВАЊУ - БЛАНКО.doc
Word
Захтев за издавање уверења правна ливца - предузетници.doc
Word
Захтев за издавање уверења физичка лица.doc
Word
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛ. ПЛАЋАЊА ДУГА - правна лица.doc
Word
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПОР. ДУГА - предузетници.doc
Word
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПОР. ДУГА- физичка лица.doc
Word
Захтев за повраћај погрешно плаћених јавних прихода.doc
Word
Захтев за прекњижавање.doc
Word
Пореска пријава за комуналну таксу на истицање фирме..doc