PDF
Bilder, beskrivelse og priser på utstyr 2015.pdf
Excel
Huskeliste T-O.xlsx
Last ned
Google Sheets
Huskeliste T-O.xlsx
PowerPoint
Infomøte 2015.ppt
Last ned
Google Slides
Infomøte 2015.ppt
Last ned
Google Slides
Kopi av Infomøte 2015.ppt
Word
Lagpresentasjon 2006.doc
Last ned
Google Docs
Skjema for godkjenning fra din lokale klubb
PDF
Team Jæren mars 2014 Ernæringspresentasjon.pdf
PDF
Treningsplan TJ 2015.pdf