Download
Ďalšie obecné dokumenty
Download
Faktrúry na stiahnutie
Download
Ochrana osobných údajov
Download
Oznámenia, Verejné vyhlášky
Download
Prehľad faktúr
Download
Prehlad Zmluvy
Download
Verejné obstarávanie
Download
Voľby do Európskeho parlamentu rok 2019
Download
Voľby do Národnej rady SR v roku 2020
Download
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Download
VOĽBY PREZIDENTA SR
Download
Všeobecne záväzné nariadenia
Download
Výberové konania
Download
Zámer prevodu majetku obce - Predaj/Kúpa
Download
ZMLUVY ROK 2019
Download
Zmluvy na stiahnutie
Download
ZMLUVY ROK 2020
Download
Google Docs
Obec Detrík- Oznamy.docx