Download
SP_Víťaz_kanalizácia a ČOV
Compressed Archive
SP_Víťaz_kanalizácia a ČOV.zip
Compressed Archive
Vysvetlenia web 25.5.zip
Compressed Archive
Vysvetlenia 33, 34.rar
Compressed Archive
Vysvetlenia č. 5 - 23.06.2017.rar
Compressed Archive
Vysvetlenie žiadosti web 12.06.2017.rar