PDF
Ekonomické oprávnené náklady_Opatrovateľská služba 2020.pdf
PDF
Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021.pdf
PDF
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020.pdf
PDF
Oznam knižnica.pdf
PDF
Pozemkove_upravy.pdf
PDF
Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPU Harb.pdf
PDF
Sou1272019.pdf
PDF
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja.pdf
PDF
Výberové konanie.pdf
PDF
Výsledky referenda.pdf
PDF
VZN 1/2019 o sociálnych službách