PDF
Bilag 1 Altivisten - ny forrretningsmodel - 2017.pdf
PDF
Bilag 2a HB-struktur proces.pdf
PDF
Bilag 2b HB-struktur proces.pdf
PDF
Bilag 3a Alternativets Unge.pdf
PDF
Bilag 3b Alternativets Unge Vedtægter.pdf
PDF
Bilag 4a Bæredygtig mail.pdf
PDF
Bilag 4b E-mail politik.pdf
PDF
Bilag 5 Snitflader mellem lokal og national politik.pdf
PDF
Bilag 6 Budgetrevision.pdf
PDF
Bilag 7a OBS-samtaler og før-eksklussionsamtaler.pdf
PDF
Bilag 7b Kategorier for OBS- og før-eksklusions-samtaler.pdf
PDF
Bilag 8 Konstitutering.pdf
PDF
Dagsorden HB møde i Alternativet 20.03-17.pdf
PDF
Referat 20.03.2017 Hovedbestyrelsesmøde.pdf