PDF
Bilag 2A Opgavefordeling i Hovedbestyrelsen.pdf
PDF
Bilag 2B Om HB ressourcer og arbejdsform.pdf
PDF
Bilag 2C om Samarbejde mellem HB og Politisk Ledelse.pdf
PDF
Bilag 3A Budget 2018.pdf
PDF
Bilag 3B Budget.pdf
PDF
Bilag 3C Fordeling af medlemsmidler.pdf
PDF
Bilag 3D Konsultativ proces.pdf
PDF
Bilag 3E Lokale støtte.pdf
PDF
Bilag 4A - Mandat til kontraktforhandling med LS ledelse.pdf
PDF
Bilag 6A Ansættelsesudvalg.pdf
PDF
Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde #6 28/10-17.pdf
PDF
Referat 28.10.2017.pdf