PDF
Bilag 1a kommissorium Ombudsråd.pdf
PDF
Bilag 1b Kommissorium for Alternativets Interne Ombudsråd.pdf
PDF
Bilag 2a Kopi af Beretninger og regnskab Landsmødet 2017.pdf
PDF
Bilag 2b Kopi af Forslagshæftet Landsmødet 2017.pdf
PDF
Bilag 3 Indførelse af digitale afstemninger.pdf
PDF
Bilag 4 Arbejdsplan for Økonomiudvalget i Hovedbestyrelsen.pdf
PDF
Bilag 6 Idealer for samarbejde i HB.pdf
PDF
Bilag 7 ForretningsordenHB20172018.pdf
PDF
Dagsorden HB møde i Alternativet 25. juni 2017.pdf
PDF
Referat HB Møde i Alternativet 25-6-17.pdf