PDF
Bilag 01a Vedtægtsudvalget.pdf
PDF
Bilag 01b forretningsorden for vedtægtsudvalget.pdf
PDF
Bilag 02 Ombudsrådet.pdf
PDF
Bilag 03 OBS-samtaler.pdf
PDF
Bilag 04 Organisering af internationalt arbejde.pdf
PDF
Bilag 05 Landsmøde.pdf
PDF
Bilag 06a Honorar til forperson.pdf
PDF
Bilag 06b Honorar.pdf
PDF
Bilag 06c Landsvedtægter og beslutningsforslag vedr. honorering af forpersonskab.pdf
PDF
Bilag 06d Honorarudkast til kontrakt for NilasBay-Foged.pdf
PDF
Bilag 07a Alternativets Unge.pdf
PDF
Bilag 07b Alternativets Unge Vedtægter.pdf
PDF
Bilag 08 Budget til kommunal- og regionsrådsvalg.pdf
PDF
Bilag 09a Bæredygtig email politik.pdf
PDF
Bilag 09b E-mail politik.pdf
PDF
Bilag 10 Snitflader mellem lokal og national politik.pdf
PDF
Bilag 11 Budgetrevision.pdf
PDF
Bilag 12 Honorering af forperson fremadrettet.pdf
PDF
Bilag 13 Altivisten - ny forrretningsmodel - 2017.pdf
PDF
Dagsorden HB møde i Alternativet 01.03-17.pdf
PDF
Referat d.01.03.2017.pdf