PDF
Arenguvestluste läbiviimise kord 2018
PDF
Distantsõppe läbiviimise kord_kinnitatud 09.03.2021.pdf
Word
Haljala kool pedagoogide vaba ametikoha konkurss (1).doc
Word
Haljala Kool vastuvõtu kord 2018 VV kinnitatud.docx
Word
Haljala Kooli ainekavad.docx
Word
Haljala Kooli arengukava 2021-2025.docx
Word
HALJALA KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS 2018.docx
Word
Haljala Kooli õpilaspileti väljaandmise kord 2018.docx
Word
Haljala Kooli põhimäärus 2017.docx
Word
HK HEV õpilaste õppekorraldus kinnit. 18.05.2018.docx
PDF
HK kodukord 04.12.2018 MUUTMISEL
PDF
HK Lapsevanema taotlus lubada õpilasel puududa õppetööst.pdf
PDF
HK Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord 2018 .pdf
Word
HK õppekäikude läbiviimise kord 2018.docx
Word
HK õppekava üldosa kinnitatud dir. KK 04.09.2020 nr 6.docx
Word
HK raamatukogu kasutamise eeskiri 2018.docx
Word
Isikuandmete töötlemise põhimõtted - nõusolek (Lisa 1).docx
PDF
Isikuandmete töötlemise põhimõtted HK 2021.pdf
Download
Google Docs
Väljavõte valla elanikeregistrist 29.10.20