Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
Anomalidetektering med machine learning för SCADA-infrastruktur.pdf
PDF
Exjobb för den som vill vara med och rädda liv.pdf
PDF
Röjande signaler från touch-skärm.pdf
PDF
Säkerhetsmedvetenhet i mobila enheter.pdf
PDF
Visualiseringsverktyg för ett säkert system.pdf