PDF
2012_Nvrh rozpotu na r. 2012.PDF
PDF
2012_Nvrh rozpotu Z s M na rok 2012.PDF
Excel
2013_navrh_rozpoctu2013-14-15.xls
PDF
2013_Navrh_Zaverecny ucet obce 2013.pdf
Excel
2013_rozpocet2013-2015_kon.xls
PDF
2014_NAVRH-plan kontrolnej cinnosti na 2.polrok 2014.PDF
PDF
2014_Rozpocet_2014_prijmy.pdf
PDF
2014_Rozpocet_2014_vydavky.pdf
PDF
2014-2016_navrh_rozpoctu_prijmy.pdf
PDF
2014-2016_navrh_rozpoctu_vydavky.pdf
PDF
NAVRH_ROZPOCTU_prijmy_2013_2018.pdf
PDF
NAVRH_ROZPOCTU_vydavky_2013_2018.pdf
PDF
ROZPOCET na rok 2017.pdf
PDF
ROZPOCET na rok_2018.pdf
PDF
ROZPOCET na roky 2016 - 2018.pdf
PDF
ROZPOCET_ PRIJMY_2015-2017.pdf
PDF
ROZPOCET_ VYDAVKY_2015-2017.pdf
PDF
ROZPOCET_na_rok_2019.pdf