Name
Owner
File size
1. CONVENI COL·LECTIU 2014-2016 (Revisió 2016).pdf
Owner hidden
Oct 18, 2022
573 KB
More info (Alt + →)
2. ACORD SECTORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011
Owner hidden
Dec 1, 2015
321 KB
More info (Alt + →)
2.1. ANNEX ACORD SECTORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011
Owner hidden
Dec 1, 2015
5.4 MB
More info (Alt + →)
2.2 PROMOCIÓ ECONÒMICA. MODIFICACIÓ PERMISOS 2016.pdf
Owner hidden
Jul 7, 2022
606 KB
More info (Alt + →)
3. ACORDS JORNADA I HORARIS ÀREA BENESTAR SOCIAL.pdf
Owner hidden
Dec 1, 2015
83 KB
More info (Alt + →)
4. ACORD MOBILITAT.pdf
Owner hidden
Feb 6, 2019
524 KB
More info (Alt + →)
5. (NO APLICAT) 20190206 ACORD COMPLEMENT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL.pdf
Owner hidden
Feb 13, 2024
2 MB
More info (Alt + →)
6. 20190206 ACORD FONS ADDICIONALS PAGA PRODUCTIVITAT.pdf
Owner hidden
Mar 7, 2019
1.1 MB
More info (Alt + →)
7. 20191213 ACORD MODEL CONVOCATÒRIES PROVISIÓ LLOCS TREBALL.pdf
Owner hidden
Feb 4, 2020
497 KB
More info (Alt + →)
8. NOU CONVENI COLLECTIU 2023-2025.pdf
Owner hidden
Mar 2, 2023
1.2 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder