PDF
1. CONVENI COL·LECTIU 2014-2016
PDF
2. ACORD SECTORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011
PDF
2.1. ANNEX ACORD SECTORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA 2008-2011
PDF
2.2 PROMOCIÓ ECONÒMICA. MODIFICACIÓ PERMISOS 2016.pdf
PDF
3. ACORDS JORNADA I HORARIS ÀREA BENESTAR SOCIAL.pdf
PDF
4. ACORD MOBILITAT.pdf
PDF
5. 20190206 ACORD COMPLEMENT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL.pdf
PDF
6. 20190206 ACORD FONS ADDICIONALS PAGA PRODUCTIVITAT.pdf
PDF
7. 20191213 ACORD MODEL CONVOCATÒRIES PROVISIÓ LLOCS TREBALL.pdf