Download
r. 2015
Download
r. 2016
Download
r.2014
Download
rok 2017
Download
rok 2018
Download
rok 2019
Download
rok 2019
Download
VOĽBY 2014
Download
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Download
voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Download
Výstavba MK v obci Selce
Download
Výzva na predkladanie ponúk: Dobudovanie KD v obci Selce
Word
Plán vývozu KO 2014.doc
Word
Plán vývozu KO a plastov v obci na rok 2013.doc
Word
VZN -o spôsobe náhrad.zásov.vodou a o zneškod. obsahu žúmp.doc
Word
Záverečný účet 2012.doc
Word
Záverečný účet 2013.doc