Word
1.0. Нацрт Закона о спомен обележијима
Word
1.1. Програм јавне расправе
PDF
1.2. Закључак и програм јавне расправе
Word
1.3. Закључак за спровођење јавне расправе
Word
1.4. Образложење нацрта закона
Word
1.5. Позив за јавну расправу
Word
1.6. Образац примедбе и предлози у вези нацрта закона
Word
1.7. Извештај о спроведеној јавној расправи