Name
File size
SME-03 Monitorovací kontroly v8
May 30, 2024
Download
SME-06 Přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže v9
Sep 27, 2022
Download
SME-07 Změnová řízení projektů v12
May 30, 2024
Download
SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži v5 (do 30. 5. 2024)
Jul 4, 2024
Download
SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži v6
May 28, 2024
Download
SME-10 Zrušení veřejné soutěže v4
Jan 20, 2022
Download
SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v11
May 10, 2024
Download
SME-12 Zpracovávání a předkládání zpráv v8
May 30, 2024
Download
SME-13 Uzavření smlouvy / vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory v4
Jun 10, 2021
Download
SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory v4
Jan 20, 2022
Download
SME-19 Poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek v9
Jul 19, 2023
Download
SME-21 Interní audit v5
Dec 22, 2020
Download
SME-22 Veřejnosprávní kontrola v4
Feb 23, 2023
Download
SME-23 Zajištění odborných hodnocení v8
May 30, 2024
Download
SME-26 Správa programů v4
Jan 9, 2023
Download
SME-27 Poskytování podpory a ukončování projektů v4
Sep 3, 2021
Download
SME-28 Správa hodnotitelů v4
May 30, 2024
Download
SME-29 Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory v3
May 30, 2024
Download
SME-32 Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR v2
Aug 10, 2022
Download
SME-34 Hodnocení návrhů projektů podaných do veřejné soutěže v6
Aug 10, 2022
Download
SME-35 Realizace resortních potřeb v1
Aug 6, 2020
Download
SME-36 Postup pro mezinárodní výzvy v3
May 30, 2024
Download
SME-38 Publikace a katalogizace otevřených dat v1
Jul 14, 2021
Download
SME-39 Evaluace v1
Jan 9, 2023
Download
SME-40 Postup pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni v1
Sep 30, 2022
Download
SME-44 Ochrana oznamovatelů v1
Jun 2, 2023
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder