Download
RAD-01 Statut a jednací řád komise pro přijímání návrhů projektů v1
Download
RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v2
Download
RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v3
Download
RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v4
Download
RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v5
Download
RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v6
Download
RAD-02 Statut a jednací řád Rady programu
Download
RAD-03 Statut a jednací řád expertní hodnotící komise a rady podprogramu
Download
RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v2
Download
RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v3
Download
RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v4
Download
RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v5
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v2
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v3
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v4
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v5
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v6
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v7
Download
RAD-04 Organizační řád TA ČR v8
Download
RAD-06 Jednací řád předsednictva TA ČR v1
Download
RAD-06 Jednací řád předsednictva TA ČR v2
PDF
Jednací řád předsednictva TA ČR.pdf
PDF
Statut technologické agentury.pdf