Download
Novela 2021
Word
~$todický pokyn.doc
Word
035_OZNÁMENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI.doc
Word
035_VPP Osobitá čast - 630.doc
Word
035_VPP Všeobecná čast -102.doc
Word
Metodický pokyn od 1.1.2019.docx
Word
Oslovenie členov ZV OZŽ.doc
Word
Podmienky zmluvy o poistení_1.doc
Word
Podmienky zmluvy o poistení.doc
PDF
Poistenie od 1.1.2019.pdf
PDF
Postup - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania.pdf
PDF
Prihláška - neočíslovaná strana.pdf
Word
Prihláška bez poradových čísiel.doc
PDF
Prihláška list č.1.pdf
PDF
Prihláška list č.2.pdf
PDF
Úprava postupu likvidácie škôd.pdf