Download
Kolektívne vyjednávanie 2018
Download
OR BA
Download
Zápisnice, uznesenia
PDF
KZ ŽSR 2017-2018.pdf