Download
Јавне набавке 2020.
Download
Финансијски извештај 2017.
Download
Финансијски извештај 2018.
Excel
Завршни рачун ОШ ХРШ за 2029..xls
Download
Google Docs
Основно образовање и васпитање-Садржај подобласти у "Правно информациони систем РС"
Word
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА ОШ "Херој Радмила Шишковић"
Word
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Word
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Word
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ-важећи.doc
Word
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ"
Word
СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Херој Радмила Шишковић“
Word
СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Херој Радмила Шишковић“- Анекс 2010-01-10.docx