PDF
CPE_porecznik_interaktywny.pdf
PDF
CPE_raport_2015.pdf
PDF
CPE_RAPORT-Z-PIERWSZEGO-ETAPU-BADAŃ-EDUKACJA-KULTUROWA-W-POZNANIU-2014.pdf
Video
Pokaz_sie!-HD720Youtube.mp4
PDF
PORADNIK-METODYCZNY-CPE.pdf
PDF
Poradnik-Metodyczny-II-2015.pdf
PDF
Raport_autoewaluacyjny_Działania_-CPE_w_2014_roku.pdf