Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
formulare_Závěrečný účet obce Zábřezí-Řečice za rok 2012.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_001 - úvodní strana.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_002.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_003 - Výkaz.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_004 - Rozvaha.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_005 - Přehled o dotacích a půjčkách.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_006 - Výkaz zisků a ztrát.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_007 - Příloha.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_008 - Rekapitulace.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_009 - Zápis z dílčího přezkoumání.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_010 - Zpráva o výsledku přezkoumání.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_011 - Pozvánky.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_012.pdf
PDF
Závěrečný účet obce 2012_013 - Usnesení.pdf