Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_001 ÚVOD.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_002 FIN.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_003 ROZVAHA.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_004 PŘEHLED O DOTACÍCH A PŮJČKÁCH.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_005 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016 REKAPITULACE.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_007 PŘÍLOHA.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_008 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_009 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_010 PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.pdf
PDF
Účetní závěrka - Závěrečný účet 2016_011 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA.pdf