PDF
Darovací smlouva STOMMA ze dne 1.9.2015.pdf
PDF
Návrh na zápis změn do spolkového rejstříku ze dne 7.9.2015.pdf
PDF
Smlouva o dotaci č. 220_2017_OSVŠ_DS00225.pdf
PDF
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 5.10.2015.pdf
PDF
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Dobrá koruna ze dne 15.9.2015.pdf
PDF
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku.pdf
PDF
Stanovy Rugby Club Břeclav, z.s. ze dne 30.8.2015.pdf
PDF
Usnesení Krajského soudu v Brně - zápis změn dle návrhu ze dne 8.10.2015.pdf
PDF
Zápis z členské schůze ze dne 30.8.2015 + listina přítomných.pdf