PDF
Alonso Montero, Xesús (2002). Neniño labrego. In La Voz de Galicia (21 de novembro de 2002).pdf
PDF
César Camoira Lucensia maio 2016.pdf
PDF
El_Progreso_artigo_de_María_García_10feb2016.pdf
PDF
Fernández Salgado, Benigo (2019). Ensaio biobibliográfico sobre Avelino Díaz .pdf
PDF
Galicia_1971_noticia_morte_Avelino.pdf
Word
Ligazóns a artigos sobre a obra de Avelino Díaz.doc
PDF
Madrygal 2015 18 Benigno F Salgado.pdf
PDF
Martínez-Romero Gandos, José (2018). Galegos da emigración esquecidos. Avelino Díaz: Cantos de nós lembramos a este poeta, xornalista e galeguista que morre na emigración?, in Areal, revista cultural de Sada núm. 16.pdf
Image
Neira Vilas, Xosé (1963). Don Avelino y Cuba. In España Republicana (núm. do 15-III-1963).jpg
PDF
Nomeamento de Avelino correspondente da Academia Revista Mundo Gallego Núm 1 Buenos Aires outubro 1951.pdf
PDF
Opinion_Gallega_1960_xullo_agosto_homenaxe_Avelino.pdf
PDF
Otero Canto, Xosé (2020). A poesía de Avelino Díaz en "Debezos". Galicia dixital.pdf
PDF
Revista_Dumio_Felix_Villares_abril_2015.pdf
Image
Sobre o retrato de Avelino de Marcos de Abeleda.jpg
PDF
Xiz, Xulio (2018). Avelino Diaz, in Galicia Dixital.pdf