Download
01. Gaita ou gaitas solistas (con ou sen cifrado armónico optativo)
Download
02. Gaita ou Gaitas e Piano
Download
03. Gaita e órgano
Download
04. Gaita e Banda de Música
Download
05. Gaita(s) e outro instrumento
Download
06. Gaita(s) e conxuntos instrumentais variados
Download
07. Gaita e orquestra
Download
08. Conxunto instrumental (sen gaita)
Download
09. Cancións con textos propios
Download
10. Banda de música
Download
11. Cancións con textos alleos
Download
12. Arranxos de outros temas
Download
13. Pezas didácticas
Google Sheets
Lista dos temas e ubicación
Download
Google Sheets
Novidades
Download
Google Docs
Queredes máis? ;)
Download
Google Docs
Se alguén quere pezas en «re»...
Download