PDF
AMUZA ANTONIO - NEVOIA DE AUTENTIC-PERSPECTIVĂ ASUPRA VALORILOR CONTEMPORANE CA DECLANȘATORI DISTINCȚI AI CONSUMULUI ȘI MANIFEST LATENT AL ROMÂNILOR COPLEȘIȚI DE PREJUDECĂȚI, STEREOTIPURI ȘI LIPSA DE AUTENTICITATE.pdf
PDF
ANAS ALLOUN-UNIVERSAL SCHOOL BASED DRUG PREVENTION PROGRAMS.pdf
Word
ANDREI VIRGINIA -REPREZENTĂRI SOCIALE ALE RISCURILOR ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ DIN ROMÂNIA. CONFIGURAREA UNEI STRATEGII DE COMUNICARE A RISCURILOR.docx
PDF
ARVATU ELENA CRISTINA (VOHN) - O ANALIZĂ STATISTICĂ A POLITICII EXTERNE ROMÂNEȘTI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ.pdf
PDF
BADANAU (SURDU) ILEANA-CINZIANA. ARMONIZAREA VIETII DE MUNCA CU VIATA DE FAMILIE. O ANALIZA SOCIOLOGICA ASUPRA TIMPULUI LIBER.pdf
PDF
BALHUI CARMEN-MARIANA (NEAGU)- COMPORTAMENTUL ANTISOCIAL AL FEMEILOR.pdf
PDF
BĂRBOIU RAMONA (BESOIU) - IMPACTUL RELIGIOZITĂȚII ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII TINERILOR ÎN CONTEXTUL SOCIAL ACTUAL.pdf
PDF
BARBU ADRIAN-RĂZBOI HIBRID ȘI OPERAȚII PSIHOLOGICE. TEHNICI DE INFLUENȚĂ SOCIALĂ FOLOSITE DE RUSIA ÎN SPAȚIUL MEDIA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI.pdf
PDF
BĂRBULESCU ALEXANDRA MIHAELA (PREDA) - REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI ÎN LUMEA CARCERALĂ, DE LA CORPUL LIBER LA CORPUL ÎNCHIS.pdf
PDF
BLEAHU ANA - SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ – MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A ROMILOR.pdf
PDF
BOJAN (TEOROC) ANTOANELA CRISTINA-IMPACTUL PROGRAMULUI DE COMUNITATE TERAPEUTICĂ ASUPRA DEȚINUȚILOR DIN PENITENCIARUL BUCUREȘTI-JILAVA.pdf
PDF
BORLESCU ANA MARIA-REPREZENTĂRI DISCURSIVE ALE BOLII ȘI TRATAMENTULUI MEDICAL UN STUDIU CALITATIV DESPRE PACIENȚI ȘI MEDICI.pdf
PDF
BRĂGARU CORINA (ILINCA)-DIGITAL SKILLS NOWADAYS.pdf
PDF
BRATU ROXANA - DIMENSIUNEA AFECTIVĂ A TRANSNAȚIONALISMULUI. STUDIU DE CAZ ASUPRA MIGRANȚILOR ROMÂNI ÎN ITALIA DIN SATUL VULTURU, VRANCEA.pdf
PDF
CHIRICA ROȘCA ADRIANA - GENDER AND THE DIGITAL TRANSFORMATION OF HUMAN RESOURCES PRACTICES – A SOCIOLOGICAL STUDY OF HR PROFESSIONALS’ DISCOURSES.pdf
Word
CIOCĂNEL ALEXANDRA - BLURRING AND CONSTRUCTING BOUNDERIES LEGITIMISING HOMEOPATHY IN THE ROMANIAN MEDICAL LANDSCAPE.docx
PDF
CIOTLĂUȘ ANCA SIMONA - ASSEMBLING THE ȚARA HAȚEGULUI DINOSAURUS GEOPARKDISCOURSES, PRACTICES, MATERIALITIES.pdf
PDF
COCOLAN MIRUNA MARIA - PERCEPȚIA RISCULUI ÎN SOCIETATEA GLOBALIZATĂ.pdf
PDF
COJOCARI TATIANA-DIPLOMAȚIA ORTODOXĂ A FEDERAȚIEI RUSE. PUTERE NECOERCITIVĂ, VALORI TRADIȚIONALE ȘI REȚELE TRANSNAȚIONALE.pdf
Word
COSTINESCU ION MATEI - THE VILLAGE AS QUEST FOR MODERNITY ON THE BUCHAREST SOCIOLOGICAL SCHOOL AND THE ROMANIAN ALTERNATIVE WAY.docx
PDF
CUPCEA RADU-POLITICĂ ȘI CURRICULUM IDENTITAR ÎN RUSIA POST-SOVIETICĂ.pdf
PDF
DICULESCU IOANA (SILISTRARU)- NARAȚIUNEA MEDICALĂ ÎN ROMÂNIA ÎN DOMENIUL BOLILOR CARDIOVASCULARE.pdf
PDF
DIMACHE SĂNDICA (CINCĂ) - SECURITATEA NONMILITARĂ A UNIUNII EUROPENE REALITĂȚI ȘI PERCEPȚII SOCIOLOGICE.pdf
PDF
DINESCU RALUCA-UNIVERSITATEA ANTREPRENORIALĂ TENDINȚE, CRISTALIZĂRI ȘI DEZVOLTĂRI VIITOARE.pdf
PDF
DOBRE ANDREI - ROLUL ORGANIZAȚIILOR NONPROFIT ÎN ELABORAREA, IMPLEMENTREA ȘI EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE DE SĂNĂTAT. STUDIU DE CAZ CONTROLUL TUBERCULOZEI ÎN ROMÂNIA.pdf
PDF
DOBRE TEODORA - MODELE DE EXERCITARE A AUTORITĂȚII ÎN ORGANIZAȚII IERARHIZATE. ORGANIZAȚII MILITARE DIN ROMÂNIA.pdf
PDF
DOBRESCU GABRIELA CĂTĂLINA (DANCIU)-STRATEGII DE SUPRAVIEȚUIRE A ȘCOLII GUSTIENE 1939-1948.pdf
PDF
DRĂGAN LAVINIA - EDUCAȚIE ȘI CALITATEA VIEȚII – DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE VS. ABANDONUL EDUCAȚIONAL.pdf
PDF
DRĂGAN LAVINIA- EDUCAȚIE ȘI CALITATEA VIEȚII – DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE VS. ABANDONUL EDUCAȚIONAL.pdf
Word
DREPTATE ALIN - COMUNICAREA NESINCERĂ ÎN ACTIVITĂȚILE INVESTIGATIVE.doc
PDF
DUMITRESCU DIANA ALEXANDRA - COMUNICAREA STRATEGICĂ ÎN MANAGEMENTUL SECURITĂȚII NAȚIONALE.pdf
PDF
DUMITRESCU RADU MIHAI-DIMENSIUNI SOCIALE ALE MALPRAXIS-ULUI MEDICAL ÎN ROMÂNIA.pdf
Word
FĂINARU IRINA CRISTINA - CONSUMUL DE SUBSTANȚE NOI CU PROPRIETĂȚI PSIHOACTIVE-REÎNTÂLNIRE CU UNELE EXPERIENȚE DIN COPILĂRIE.docx
PDF
FLOREA RADU-DINAMICA SCHIMBARILOR ÎN ORGANIZATII-ADAPTAREA LA SCHIMBARE ȘI ANGAJAMENTUL FAȚĂ DE COMPANII.pdf
PDF
GABOR IULIAN-HITCHHIKING A DIVERSE MOBILITY PRACTICE AT THE MARGINS OF SOCIETY.pdf
PDF
GHIOCANU ȘTEFANIA CRISTINA (STANCIU)-PROGRAMELOR ȘI POLITICILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ANGAJABILITĂȚII ÎN RÂNDUL TINERILOR PROGRAMUL GARANȚIA PENTRU TINERET 2014-2015.pdf
PDF
GHIȚĂ MARIA CRISTINA-STEREOTYPING THE OLD IN ROMANIA, EVIDENCE FOR A PARADOX OF WELL-BEING.pdf
PDF
GIURAN SEVASTIA LIZUCA (DICU) - DIMENSIUNI ALE DISCRIMINĂRII ÎN PLAN SOCIO-PROFESIONAL A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN ROMÂNIA.pdf
PDF
GRIGORE ALEXANDRA PETRONELA (ISBĂȘOIU) - CONSUM ȘI FACEBOOK CINE, CUM, CÂND, UNDE ȘI CU CINE.pdf
PDF
GROZA MĂRIUCĂ GRAȚIELA-PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND TRAFICUL DE MINORI ÎN SPAȚIUL VIRTUAL ȘI ÎN PRESĂ.pdf
PDF
HOARĂ ALINA SIMONA - EDUCAȚIA INCLUZIVĂ. IMPORTANȚA SERVICIILOR SUPORT OFERITE DE CSEI-URI ȘCOLILOR DE MASĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE.pdf
PDF
ILIE DRAGOȘ GEORGIAN - TEHNOLOGII DIGITALE ȘI STRATIFICARE SOCIALĂ TEHNOLOGIE, DIVIZIUNE SOCIALĂ, MOBILITAȚI DE CLASIFICARE A UTILIZATORILOR DE TEHNOLOGIE.pdf
PDF
IOFCEA ALEXANDRA (NEGREA) - MUNICIPIUL ALEXANDRIA – STUDIU DE GEOGRAFIE UMANĂ.pdf
Word
IONIȚĂ IOANA DANIELA (JELEA) - EAT UP! EXPLORING CONNECTIONS BETWEEN URBAN FOOD WASTE AND HUNGER COMBATING EFFORTS IN BUCHAREST.doc
PDF
IRIMIA ALINA ELENA- ANALIZA FENOMENELOR EMERGENTE PENTRU A RĂSPUNDE PROVOCĂRILOR SOCIETALE.pdf
PDF
ISTRATE ANDRADA MIHAELA - THE MAKING OF A POSTSOCIALIST FACT - CARITAS AND MUTUAL-AID GAMES, ROMÂNIA, 1991-1994,.pdf
Word
IVAN BOGDAN GRUIA - ASPECTE ALE SPECIFICULUI ORGANIZAȚIONAL AL ROMÂNIEI. MODELE SOCIO-ORGANIZAȚIONALE DE ACTUALIZARE A POLITICILOR DE RESURSE UMANE ÎN RÂNDUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI.docx
PDF
JURAVLE Alina Cecilia (GAȘLER) - SCHIMBAREA SOCIALĂ ȘI TRASEUL VIEȚII ÎN CERCETAREA SPAȚIULUI RURAL ROMÂNESC DE CĂTRE H. H. STAHL, MEMBRU AL ȘCOLII LUI DIMITRIE GUSTI .pdf
Word
LĂPTUCĂ FLORENTINA - IMPACTUL DEVIANȚEI NEGATIVE ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ.docx
Word
LE THI KIM DUNG - INTERNET AND COMMUNICATION BETWEEN PARENTS AND CHILDREN IN URBAN VIETNAMESE FAMILIES.docx