PDF
Oświadczenie kierownika budowy lub robót wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.pdf
PDF
Oświadczenie kierownika budowy lub robót wykonanego przyłącza wodociągowego.pdf
PDF
Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.pdf
PDF
Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza.pdf
PDF
PROTOKÓŁ odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.pdf
PDF
PROTOKÓŁ odbioru technicznego przyłącza sieci wodociągowej.pdf
PDF
Regulamin zbiorowego zaopatrzenia.pdf
PDF
UMOWA o dostarczanie wody i o odprowadzanie ścieków.pdf
PDF
UMOWA o dostarczanie wody.pdf
PDF
UMOWA o odprowadzanie ścieków.pdf
PDF
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
PDF
Wniosek o wydanie warunków technicznych..pdf
PDF
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków..pdf
PDF
Zgłoszenie budowy przyłącza..pdf