Download
Google Slides
00. Управление на личните финанси
Download
Google Sheets
01. Бюджет 2013
Download
Google Docs
02. Приоритети за 2013
Download
Google Sheets
03. Разходи за бъдещото местоположение (2012)
Download
Google Sheets
04. Поддръжка на кола - VM Caddy Life 2006
Download
Google Sheets
05. За бебето (2014)
Download
Google Sheets
06. Шаблон - Бюджет 2015
Download
Google Docs
07. Допълнителни връзки
Download
Google Sheets
08. Шаблон - Семеен бюджет
Download
Google Sheets
09. Шаблон - Бюджет 2016
Download
Google Sheets
10. Шаблон - Лични финанси 2016
Download
Google Sheets
11. Шаблон - Бюджет 2017