PDF
Båtsmannen Större 19 180611.pdf
PDF
Kopia av Södermalm 8_1 Bondesonen större , sdp 2015-12748 180114 (1).pdf
PDF
Malongenparken S-Dp 2016-04114_2.pdf
PDF
Nederland mindre 7, Södermalm, ansökan om bygglov för påbyggnad.pdf
PDF
Pålsundet, öppet brev till Trafiknämnden DnrT2016-02439 170830.pdf
PDF
Persikan 2013-01783.pdf
PDF
Riset 11 yttrande ansökan om bygglov, dnr 2020-08835-575 20210201.pdf
PDF
Södermalm 2_8 Lundagatan S-DP2016-14774.pdf
PDF
Södermalm 8_1 Bondesonen större , sdp 2015-12748 180114 (1).pdf
PDF
Södra Skanstull SDp-2009-04719 20161027.pdf
PDF
Södra Värtan 2.PDF
PDF
Tranbodarne 11 överklagande lst 20210113 med bilagor (2).pdf
PDF
Tranbodarne 11 yttrande, dnr 2020-06407-575, 20200820.pdf
PDF
Tranbodarne 11, KF-huset, öppet brev 20201210_2.pdf
PDF
Van der Huff 8, sdp 2017-06896.pdf
PDF
Vildmannen 7, Norrmalm, S-Dp 2018-04653_ (1).pdf