Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_ 11.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_01.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_02.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_03.docx
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_05.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_06.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_07.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_08.docx
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_12.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_13.docx
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_14.docx
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_01_35.docx
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_ 23.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_ 24.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_ 25.ppt
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_02_02.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_02_03.doc
Binary File
VM_42_INOVACE_02_05.flipchart
Binary File
VM_42_INOVACE_02_06.flipchart
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_07.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_08 násobení dělení 10 100.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_09 Převody jednotek délky.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_10 Převody jednotek obsahu.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_11 Převody jednotek objemu.ppt
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_02_12 slovní úlohy na převody jednotek.doc
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_13 sčítání desetinných čísel.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_14 odčítání desetinných čísel.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_15 násobení desetinných čísel.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_16 dělení desetinných čísel celým číslem.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_17 dělení desetinných čísel desetinným čísleml.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_19 Krácení zlomků.ppt
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_02_20 zlomky shrnutí pracovní list.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_02_21 zlomky test.doc
Download
Google Docs
VM_42_INOVACE_02_22 1 čtvrtletní práce.doc
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_27 Záporná čísla.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_28 Záporná desetinná čísla.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_30 Příklady s racionálními čísly.ppt
Download
Google Slides
VM_42_INOVACE_02_32 Závorky.ppt
Download
Google Sheets
VM_42_INOVACE_02_33 Převodník měn
Download
Google Sheets
VM_42_INOVACE_02_34 Převodník jednotek
Download
Google Sheets
VM_42_INOVACE_02_35 Počty s desetinnými čísly
Download
Google Sheets
VM_42_INOVACE_02_36 Zaokrouhlování
Download
Google Slides
VM_42_INOVSACE_02_01.ppt
Download
Google Docs
VM-42_INOVACE_01_04.docx
Download
Google Docs
WM_42_INOVACE_01_9.odt
Download
Google Docs
WM_42_INOVACE_01_10.odt
Download
Google Docs
WM_42_INOVACE_01_15.odt
Download
Google Docs
WM_42_INOVACE_01_16.odt
Download
Google Docs
WM_42_INOVACE_01_17.odt
Download
Google Docs
WM_42_INOVACE_01_18t.odt