Download
Google Docs
Nakupování 09.docx
Binary File
Nakupování ACTIV.flipchart
Download
Google Sheets
Plánování rodinného rozpočtu 10
Download
Google Docs
Plánování rodinného rozpočtu 10.docx
Download
Google Docs
VM_62 INOVACE_01_07 Procento - písemné opakování.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE 01_09 Přirozená a desetinná čísla - 1. část.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01 22 Rovnice III, IV - prověrka.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_01 Procento - opakování učiva 7. ročníku.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_02 Úroková míra, úrok - opakování učiva 7. ročníku.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_03 Promile - opakování učiva 7. ročníku.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_04 Procento - slovní úlohy.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_05 Finanční vztahy - 1. část.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_06 Finanční vztahy - 2. část.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_08 Finanční vztahy - písemné opakování.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_10 Přirozená a desetinná čísla - 2. část.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_11 Přirozená a desetinná čísla - 3. část.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_12 Přirozená a desetiná čísla - 4. část.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_13 Finanční gramotnost 6. r. - prověrka 1.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_14 Finanční gramotnost 6. r. - prověrka II.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_15 Celá čísla - účet.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_16 Celá čísla - rozpočet (2).doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_17 Rovnice I.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_18 Rovnice II.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_19 Rovnice I, II - prověrka.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_20 Rovnice III.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_21 Procenta IV.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_23 Rovnice V.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_24 Rovnice VI.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_25 Rovnice V, VI - prověrka.doc
Download
Google Slides
VM_62_INOVACE_01_26 Statistické šetření1.ppt
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_27 Statistické šetření I.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_28 Statistické šetření II.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_29 Rozumíme cenám.doc
Download
Google Slides
VM_62_INOVACE_01_30 Aritmetický průměr, modus, medián.ppt
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_31 Věřitelé a dlužníci.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_32 Cenné papíry.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_33 Vklady a účty.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_34 Jednoduché a složené úročení.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_35 Různá úrokovací období.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_01_36 Finanční matematika - opakování.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_02_01.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_02_02.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_02_03.doc
Download
Google Slides
VM_62_INOVACE_02_04.ppt
Download
Google Slides
VM_62_INOVACE_02_05.pptx
Download
Google Slides
VM_62_INOVACE_02_06.pptx
Download
Google Slides
VM_62_INOVACE_02_07.ppt
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_02_08.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_02_11 - Financni gramotnost - úvod.doc
Download
Google Docs
VM_62_INOVACE_02_12 - Vlastnictví.doc