Download
mySite
Download
mySite
Download
דוגמאות להצפנות
Download
חומר עזר לעבודות כיתה ושיעורי בית
Download
חומרים ממשרד החינוך
Download
ישן
Download
מבחני דוגמא
Download
מבחני מפמר
Download
עוד חומרים
Download
פתרונות לעבודות
Word
1 - בסיסי מספרים .docx
Word
2 - בסיסי מספרים תרגול.docx
Word
3 - מדורות מורס ASCII.docx
Word
4 - ביטים בייטים ASCII.docx
Word
4.5 תקשרת נתונים.docx
Word
5.1 - תקשורת נתונים - עבודה עםpacket tracer.docx
Word
5.2 - תקשורת נתונים - עבודה עםpacket tracer.docx
Word
5.3 - תקשורת נתונים - עבודה עםpacket tracer.docx
Word
7 - ייצוג תמונות.docx
Word
20 - מבוא - הצפנות.docx
Word
20.1 - קוד- הצפנות.docx
Word
21 - הצפנת ציטוטים - הצפנות.docx
Word
22 - מתמטיקה - הצפנות.docx
Word
23 - סרט - הצפנות .docx
Word
24 - הצפנות- פולי - ביטים.docx
Word
25 - הצפנות- .docx
Word
עבודת כיתה 5.7.docx