Download
Matthayom 1 - 1-2560
Download
Matthayom 2 - 1-2560
Download
Matthayom 3 - 1-2560
Download
Matthayom 4 - 1-2560
Download
Matthayom 5 - 1-2560
Download
Matthayom 6 - 1-2560
Download
คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 60
PDF
2กำหนดการประชุมปฏิบัติการ OLE.pdf
PDF
3.Active Learning ศึกษานิเทศก์ .pdf
Word
10 วิธีทำให้ชีวิตการเป็นครูมีความสุขอยู่ในโรงเรียน.doc
Word
54 วิธีสอน.doc
PowerPoint
AssessmentPresent.pptx
PDF
Basic_Stat_BY_Grade_2556_M3.pdf O-NET M.6.pdf
PDF
Curriculum 2551(สี).pdf
Video
DLIT สพม.31.mp4
PowerPoint
dlthailand 20.pptx
PDF
DLThailand_Presentation_20Feb_PrinceHotelBKK.pdf
PowerPoint
DLThailand.ppt
PDF
DLThailand2559_21-29June_ChiangMai_No_clip.pdf
PowerPoint
download youtube_groupmail.pptx
PDF
evaluation edu ภาระกิจกลุ่มนิเทศฯ.pdf
Word
Google Apps for Education.doc
PowerPoint
LEO_คลังข้อสอบ.pptx
Download
Google Slides
LEO_คลังข้อสอบ.pptx
PDF
Live & Learn โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน.pdf
Compressed Archive
Matthayom 1 - 1-2560-20170724T015045Z-001.zip
Compressed Archive
Matthayom 2 - 1-2560-20170724T015157Z-001.zip
Compressed Archive
Matthayom 3 - 1-2560-20170724T015504Z-001.zip
PDF
OLE_(kittapol).pdf
PDF
OLE_kittapol.pdf
PowerPoint
pacget-dlthailand 20.ppt
PowerPoint
PPT QA (วิษณุ).pptx
PowerPoint
PPT อริยสัจ 4 ยกระดับคุณภาพ18 พค 59.ppt
PDF
School1750kruwit.pdf
PDF
TB M_3 60.pdf
PDF
TB-M_6-60.pdf
PDF
Test-Blueprint-O-NET-59-M.3.pdf
PDF
Test-Blueprint-O-NET-59-M.6.pdf
PDF
user_DLTV.pdf
Video
VTR - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT.mp4
PDF
การใช้ Google_Apps.pdf
PDF
การใช้ GoogleDocsbookkmitl.pdf
PowerPoint
การใช้ผลการสอบ (ดร.จำนงค์).ppt
PowerPoint
การใช้ผลการสอบ (สมชาย).ppt
PDF
การดำเนินโครงการการส่งเสริมการใช้ Google Apps เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา.pdf
PDF
การนิเทศ.pdf
PDF
การนิเทศโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจครู (ดร.ประวิต เอราวรรณ์).pdf
PDF
การนิเทศโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจครู (ดร.ประวิต เอราวรรณ์).pdf
PDF
การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.pdf
PowerPoint
การยกระดับคุณภาพนักเรียน.pptx