Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
Dokumentácia k CherryPos/XDW PRM
Download
Dokumentácia XDW SOS skladová a obchodná evidencia
Word
Archivácia a obnova údajov.doc
Download
Google Docs
CherryPos prechod na alternatívne pripojenie fiskálnej tlačiarne alebo režimu PARAGON
Download
Google Docs
CherryPos prechod na model MSSQL
Download
Google Docs
Dôležité oznamy a upozornenia
Word
Nastavenie vlastnosti tabuliek.doc
Word
opportunlockingreadcaching.doc
Download
Google Slides
Prechod CherryPos XDW PRM na MS SQL model
Download
Google Docs
Prechod na eKASA info pre OEM partnerov
Word
Prevádzkové podmienky.doc
Download
Google Slides
Reinštalácia CherryPos XDW PRM pri prepojení na MS SQL model
Word
Smerovanie tlačových výstupov do .PDF tvaru.doc
Download
Google Docs
XDW SOS a Euro pokladne