Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
Google Docs
Informácia k ročnému poplatku
Download
Google Docs
PPEKK a CHDU Bowa
Download
Google Drawings
Schéma riešenia maloobchodnej predajne s možnosťou spracovania vlastných čiarových kódov
Download
Google Drawings
Schéma riešenia maloobchodnej predajne s prepojením na eShop a s odpisom v stavu na sklade v reálnom čase
Download
Google Docs
XDW_PRM maloobchodna a restauracna pokladna
Download
Google Docs
XDW_SOS program pre skladovú evidenciu
Download
Google Drawings
Základne prvky pre riešenia maloobchodnej predajne, veľkoobchodu, reštaurácie