Download
Archív
Download
Google Docs
Jednací řád školské rady
Download
Google Docs
Školská rada - výňatek zákona 561/2004 v pl. znění
PDF
Školský zákon v pl. znění.pdf
Download
Google Docs
Složení školské rady
PDF
Zápis č 6 - ŠR08062015.pdf
Download
Google Docs
Zápis č 6 - ŠR08062015.pdf
PDF
Zápis č 1 - ŠR20092012.pdf
Download
Google Docs
Zápis č 1 - ŠR20092012.pdf
PDF
Zápis č 2 - ŠR05112012.pdf
PDF
Zápis č 3 - ŠR03042013.pdf
PDF
Zápis č 4 - ŠR06112013.pdf
PDF
Zápis č 5 - ŠR08122014.pdf
OpenOffice Writer
Zápis ze ŠD 12. 6. 2017.odt
PDF
Zápis ze školské rady 17.6. 2021.pdf
OpenOffice Writer
Zápis ze školské rady 24. 11. 2021 (1).odt
OpenOffice Writer
Zápis ze ŠR 10. 6. 2020.odt
OpenOffice Writer
Zápis ze ŠR 20. 3. 2017.odt
Download
Google Docs
Zápis ze ŠR 20. 3. 2017.odt
OpenOffice Writer
Zápis ze ŠR 23. 5. 2017.odt