PDF
01_Zenbaki errealak.pdf
PDF
02_Merkataritza aritmetika.pdf
PDF
03_Aljebra.pdf
PDF
03_solucionario.pdf
PDF
04_Oinarrizko funtzioak.pdf
PDF
05_Funtzio trigonometrikoak, exponentzialak eta logaritmikoak.pdf
PDF
06_Funtzioen limiteak. Jarraikitasuna eta adar infinituak.pdf
PDF
07_Deribatuaren kalkulurako hasiera. Aplikazioak.pdf
PDF
08_Estatistika.pdf
PDF
09_Baketa_bidimentsionalak.pdf
PDF
10_Aldagai diskretuko probabilitate banaketak. Binomiala.pdf
PDF
11_Aldagai jarraikiko banaketak.pdf
PDF
MG1 GAIA 10 ALDAGAIDISKRETUKOPROBABILITATEBANAKETAK.BINOMIALA.pdf