Name
Owner
File size
01_Zenbaki errealak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
400 KB
More info (Alt + →)
02_Merkataritza aritmetika.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
130 KB
More info (Alt + →)
03_Aljebra.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
896 KB
More info (Alt + →)
03_solucionario.pdf
Owner hidden
Nov 28, 2019
1,017 KB
More info (Alt + →)
04_Oinarrizko funtzioak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
2.2 MB
More info (Alt + →)
05_Funtzio trigonometrikoak, exponentzialak eta logaritmikoak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
1 MB
More info (Alt + →)
06_Funtzioen limiteak. Jarraikitasuna eta adar infinituak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
998 KB
More info (Alt + →)
07_Deribatuaren kalkulurako hasiera. Aplikazioak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
2.1 MB
More info (Alt + →)
08_Estatistika.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
460 KB
More info (Alt + →)
09_Baketa_bidimentsionalak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
573 KB
More info (Alt + →)
10_Aldagai diskretuko probabilitate banaketak. Binomiala.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
4 MB
More info (Alt + →)
11_Aldagai jarraikiko banaketak.pdf
Owner hidden
Oct 28, 2014
402 KB
More info (Alt + →)
MG1 GAIA 10 ALDAGAIDISKRETUKOPROBABILITATEBANAKETAK.BINOMIALA.pdf
Owner hidden
Oct 22, 2018
3.8 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder